Ny hjemmeside: Når vi bygger sammen - ledelse af kommunale fusioner

20. marts 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 14.140
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
20. marts 2006

Vedr.: Ny hjemmeside: Når vi bygger sammen - ledelse af kommunale fusioner

Den 18. maj 2006 lanceres en ny hjemmeside: www.naarvibyggersammen.dk, som har til formål at understøtte fusionsprocessen, når nye arbejdspladser skal dannes, udvikles og etableres i de nye sammenlagte kommuner. Hjemmesiden er en videreudvikling og opfølgning på bogen: "Når vi flytter sammen - ledelse af kommunale fusioner". Projektet er en del af den indsats det personalepolitiske samarbejde mellem KL og KTO har iværksat i forhold til kommunalreformen.

Hjemmeside
Hjemmesiden tilbyder en bred palet af metoder og værktøjer til at tilrettelægge, strukturere og gennemfører arbejdet med at lede en fusionsproces.

Hjemmesiden er inddelt i seks hovedområder:

  • Intro til Når vi bygger sammen
  • Grundsten - Quickguide med teori og modeller
  • Byggefaser - seks centrale udfordringer i en fusionsproces
  • Byggeplanen - planlægning og beslutning om valg af handlinger
  • Træningsrummet - iscenesatte dilemmasituationer med valgmuligheder
  • Værktøjskassen - omfatter ca. 50 værktøjer

Inden for hvert område vil der være anbefalet en række værktøjer.

Hjemmesiden vil blive tilgængelig i tilknytning til www.lederweb.dk.

Intro- og temadage
Formidlingsindsatsen er primært opbygget omkring en række intro- og temadage, som har til formål at udbrede kendskabet til den nye hjemmeside, men også på hvilken måde hjemmesiden kan anvendes og bidrage til at håndtere egen fusionsproces.

Der vil altså blive afholdt forskellige typer af arrangementer med forskellige målgrupper.

Der afholdes tre temadage i København, Ålborg og Kolding. Der sættes fokus på udfordringen med at opbygge en ny arbejdsplads, og herunder vil muligheder og faciliteter på den nye hjemmeside blive demonstreret i forhold til at planlægge og gennemføre den gode personalemæssige proces. Målgruppen er ledere, personalekonsulenter og TR.

"Store byggedag" er navnet på introdagene, og handler om at give en grundig introduktion til den omfattende og sammenhængende værktøjskasse som kan bistå lederen i at håndtere de personalemæssige udfordringer og opgaver som det første år særligt vil byde på. Efter introduktionen til bygge-sitet vil der blive arbejdet med dilemmasituationer for at prøve lederskabet af i de omtalte træningsrum. Endelig vil der være mulighed for at udarbejde sin egen byggeplan. Introdagene udbydes til to målgrupper. Den første målrettes kun ledere, mens den anden har personalechefer og -konsulenter samt TR som mål-gruppe.

Yderligere information
Arrangementerne er mere uddybende omtalt på www.personaleweb.dk samt på www.kl.dk, hvor der allerede nu er mulighed for tilmelding.

På den Personalepolitiske messe den 31. august i år vil der også være mulighed for at stifte bekendtskab med den nye hjemmeside, idet der vil blive afviklet en værktøjsdemonstration under temaet ledelse.

Yderligere information om projektet kan indhentes fra Henrik Vittrup på hv@kto.dk eller pr. telefon 3347- 0614.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst\

Henrik Vittrup