Referat fra konference 9. marts 2006 om forhandlingsmodellen ved OK-08

28. marts 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 44.71
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
28. marts 2006

Vedr.: Referat fra konference 9. marts 2006 om forhandlingsmodellen ved OK-08

 

Vedlagt fremsendes . referat fra KTO's konference 9. marts 2006 om forhandlingsmodellen ved OK-08

Referatet er samtidig lagt på KTO's hjemmeside.

På KTO's hjemmeside findes desuden det samlede baggrundsmateriale, der var udsendt til konferencedeltagerne, dvs.

  • Diskussionsoplæg om forhandlingsmodellen ved OK-08
  • Notat om den videre proces frem mod OK-08
  • Foreløbig tidsplan for planlægning og tilrettelæggelse af OK-08
  • Diskussionsoplæg vedr. den fremadrettede indsats - OK-08
  • Den omvendte model ved OK-05 - en kort beskrivelse
  • Evaluering af OK-05
  • Placering af KTO-aftaler ved hhv. KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger ved OK-05.

Materialet findes ved klik på topbaren, "Om KTO", under fanebladet "Forhandlingskonference".

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Allan Hauge Nielsen