Lønjusteringsaftalen for Frederiksberg kommune

29. marts 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 209.43
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
29. marts 2006

Vedr.: Lønjusteringsaftalen for Frederiksberg kommune

Hermed vedlægges kopi af underskreven .Aftale pr 1. april 2005 om lønninger for ansatte ved Frederiksberg Kommune

Aftalen erstatter Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for ansatte ved Frederiksberg kommune.

I relation til aftalen er der udarbejdet vedlagte , som ligeledes blev udsendt med de underskrevne lønjusteringsaftaler for henholdsvis KL's og Amtsrådsforeningens områder. Se i øvrigt en mere omfattende beskrivelse af aftalen i .fortolkningsbidragorganisationsudsendelse af den 7. december 2005 om lønjusteringsaftalen for KL's område

De tilsvarende aftaler mellem KTO og København vil blive udsendt, så snart de er blevet underskrevet.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Vibeke Pedersen