KTO's høringssvar vedr. notat om lovgivning om ligestilling og ikke-forskelsbehandling

4. april 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 466.10
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
4. april 2006

Vedr.: KTO's høringssvar vedr. notat om lovgivning om ligestilling og ikke-forskelsbehandling


Til orientering vedlægges vedr. høring om notat om lovgivning om ligestilling og ikke-forskelsbehandling.KTO's høringssvar af 27. marts 2006 til Beskæftigelsesministeriet

Høringssvaret er afgivet i anledning af, at Politisk Økonomisk Udvalg i Folketinget har bedt Beskæftigelsesministeriet om at udarbejde et notat med en oversigt over den danske lovgivning vedr. ligestilling og ikke-forskelsbehandling. Udvalget har endvidere anmodet Beskæftigelsesministeriet om at sende notatet i høring med henblik på at få en tilbage-melding vedr. eventuelle ønsker til ændring af den nuværende lovgivning. .Notatet vedlægges til orientering

KTO's høringssvar er udarbejdet efter drøftelse i forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg.

Det fremgår af høringssvaret, at KTO helt generelt henviser til evt. høringssvar fra LO, FTF og AC.

Herudover bemærkes det, at KTO forudsætter at ny lovgivning, der implementerer EU-direktiver som giver mulighed for implementering ved kollektiv aftale, sker med respekt for denne mulighed.

KTO gør i den forbindelse opmærksom på, at for så vidt angår EU-direktiver er parterne på det (amts)kommunale arbejdsmarked enig om, at EU-direktiver, der fastsætter regler om arbejdsretlig regulering mv., løbende skal søges implementeret på det (amts)kommunale område ved kollektive aftaler og overenskomster.

Eventuelle spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til Henrik Højrup Hansen på tlf. 33 47 06 24.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /
Helle Basse