Vejledning om behandling af sager vedr. påstået brud på MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen

20. april 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 505.2
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
20. april 2006

Vedr.: Vejledning om behandling af sager vedr. påstået brud på MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen

KTO's sekretariatsgruppe vedr. medindflydelse og medbestemmelse har udarbejdet vedlagte Vejledning om behandling af sager vedr. påstået brud på MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen.

Vejledningen er en revision af en tidligere vejledning om behandling af sager vedr. påstået brud på udliciteringsprotokollatet, som KTO udsendte til medlemsorganisationerne i 2001.

Formålet med vejledningen er, at beskrive proceduren for behandling af sager om påstået brud på ovennævnte aftaler samt at henlede opmærksomheden på, at de centrale parter ved OK-05 har implementeret EU-direktivet om Information og Høring i henholdsvis TR/SU-aftalen og MED-rammeaftalen.

Formålet er desuden at få præciseret, hvilke dokumentationsmaterialer de centrale parter har brug for i forbindelse med behandling af sager om påstået brud.

Vejledningen findes på www.kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Lars Daugaard