Det er i hverdagen ledelse og medarbejdere skal angribe stressen - bestilling af Stressmagasin nr. 3 fra Det Personalepolitiske Forum

28. april 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 138.68
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
28. april 2006

Vedr.: Det er i hverdagen ledelse og medarbejdere skal angribe stressen - bestilling af Stressmagasin nr. 3 fra Det Personalepolitiske Forum

Af KTO-forliget fremgår det, at der i regi af Det Personalepolitiske Forum skal gennemføres et projekt om arbejdsbetinget stress. Projektet har bl.a. til formål at hjælpe MED- og SU-udvalgene med at aftale retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress.

I den forbindelse er der allerede udkommet to ud af fem stressmagasiner. Første magasin var målrettet samarbejds- og sikkerhedsorganisationen generelt (udsendt til medlemsorganisationerne den 1. december 2005) og andet magasin henvendte sig særligt til politikere og chefer - men også de øverste medbestemmelses- og medindflydelsesorganer - i kommuner og amter (udsendt til medlemsorganisationerne den 3. februar 2006).

Der udkommer yderligere tre magasiner i løbet af det næste halvandet år.

De fem numre vil tilsammen give indblik i, hvad stress - ikke mindst arbejdsbetinget stress - er, hvordan det kan forebygges, og hvad man allerede har gjort i kommuner og amter. Hvert nummer retter sig mod en bestemt gruppe på de kommunale og amtslige arbejdspladser. Politikere, ledere, medarbejdere eller samarbejdsorganer, der kan handle og gøre en forskel.

I slutningen af maj 2006 udkommer nummer 3 af "Stressmagasinet - Det er i hverdagen ledelse og medarbejdere skal angribe stressen", der særligt henvender sig til ledere og medarbejdere på arbejdspladserne rundt om i kommuner og amter. Magasinet har bl.a. fokus på håndtering af stress i det daglige arbejdsliv, på måling og opfølgning, og den ledelsesopgave der i den forbindelse med fordel kan udføres i samarbejde med MED/SU og sikkerhedsorganisationen.

Det Personalepolitiske Forum udsender magasinet til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og amter. Herudover vil magasinet blive formidlet elektronisk bl.a. via www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk, hvor der også vil blive mulighed for at downloade det.

KTO skal anmode medlemsorganisationerne om at være behjælpelig med at formidle magasinet til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt medlemmer af SU og MED-udvalg.

I uge 21 forventes det at KTO kan udsende magasinet til medlemsorganisationerne i fem eksemplarer. Yderligere eksemplarer, kan forhåndsbestilles på vedlagte til en kostpris på 3,25 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr. Bestillinger kan faxes på 33 11 97 07, att.: Klaus Bjerg eller sendes på mail til bestillingskupon kb@kto.dk.

Bestillingen bedes være KTO i hænde senest onsdag den 11. maj 2006 kl. 12.00. Der vil ikke være mulighed for efterbestilling. Der henvises i stedet til ovennævnte mulighed for at downloade magasinet.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Carlsen