Pressemeddelelse

16. maj 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til

KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 393.35
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
16. maj 2006

Vedr.: Pressemeddelelse

Hermed fremsendes til orientering kopi af af d.d. fra Det Personalepolitisk Forum vedrørende "Integration på den kommunale og regionale arbejdsplads - hvordan?".pressemeddelelse

KTO's bestyrelse er tidligere blevet inviteret til at deltage i temadrøftelsen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Carlsen