Vil I være MED?

19. maj 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 213.18
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 1606
19. maj 2006

Vedr.: Vil I være MED?

Vedlagte inspirationsmateriale er omdelt til deltagerne på de to temadage om forhandling af nye MED-aftaler, som KL, Danske Regioner, Sundhedskartellet og KTO har afholdt i maj 2006 i henholdsvis Ringsted (150 deltagere) og Fredericia (200 deltagere)."Vil I være MED?"

"Vil I være MED?" kan ikke bestilles, men findes på og www.personaleweb.dk.

Programmet for de to temadage samt oplægsholdernes plancher findes på www.personaleweb.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Lars Daugaard