Det er i hverdagen ledelse og medarbejdere skal angribe stressen - Stressmagasin nr. 3 fra Det Personalepolitiske Forum

24. maj 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 138.70
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
23. maj 2006

Vedr.: Det er i hverdagen ledelse og medarbejdere skal angribe stressen - Stress-magasin nr. 3 fra Det Personalepolitiske Forum

Hermed vedlægges i et eksemplar tredje nummer af , der særligt henvender sig til ledere og medarbejdere på arbejdspladserne rundt om i kommuner og amter. Magasinet har bl.a. fokus på håndtering af stress i det daglige arbejdsliv, på måling og opfølgning, og den ledelsesopgave der i den forbindelse skal udføres i samarbejde med MED/SU og sikkerhedsorganisationen. Samtidig vedlægges til orientering . Yderligere forhåndsbestilte eksemplarer af invitationen fremsendes særskilt, jf. brev til medlemsorganisationerne den 28. april 2006."Det er i hverdagen ledelse og medarbejdere skal angribe stressen"følgebrev til formand/næstformand i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i kommuner og amter

Der udkommer yderligere to magasiner i løbet af de næste to år. De fem numre vil tilsammen give indblik i, hvad stress - ikke mindst arbejdsbetinget stress - er, hvordan det kan forebygges, og hvad man allerede har gjort i kommuner og amter. Hvert nummer retter sig mod en bestemt gruppe på de kommunale og amtslige arbejdspladser. Politikere, ledere, medarbejdere eller samarbejdsorganer, der kan handle og gøre en forskel.

Der vilikkevære mulighed for efterbestilling. Der henvises i stedet til muligheden for at downloade stressmagasinet fra:

www.personaleweb.dk/stressmagasin3

www.lederweb.dk/stressmagasin3

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Carlsen