Aktuelle sager nr. 4/2006

22. juni 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 110.12
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
22. juni 2006

Vedr.: Aktuelle sager nr. 4/2006


Vedlagt fremsendes til oreintering oplistning af aktuelle sager nr. 4/2006, pr. 9. juni 2006

Med venlig hilsen
Jørgen Holst