Velfærdsaftalen

23. juni 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 611.1
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
23. juni 2006

Vedr.: Velfærdsaftalen

I vedlagte notat er beskrevet og kommenteret de personalerettede initiativer der følger af aftalen mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativer til sikring af fremtidens velfærd og investeringer i fremtiden.

Forslag vedrørende efterløn, ændring af folkepensionsalderen, jobsøgning, rådighed, jobformidling mv. er således ikke kommenteret i notatet.

KTO's forhandlingsudvalg forventes i august måned at drøfte de nærmere personalerette-de konsekvenser af den nye velfærdsaftale.

I notatet er aftalens indhold gennemgået og kommenteret i forhold følgende emner:

Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

 • Skattebegunstigede pensioner
 • Ændringer vedrørende tjenestemandspensionen
 • Pligtige aldersgrænser

Styrket indsats for at fastholde arbejdskraft

 • Seniorpolitik i den offentlige sektor
 • 4-partsdrøftelser om tiltag for seniorer
 • Styrket arbejdsmiljøpolitisk indsats

Flere på arbejdsmarkedet

 • Seniorjob
 • Fremrykket og intensiveret aktivering mv.
 • Resultatløn i jobcentrene

Integration

 • Fornyet 4-partsdrøftelse

Forskning og uddannelse

 • Pulje på 1 mia. kr. til VEU
 • Flere praktikpladser

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Würtzenfeld