Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007

28. juni 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 610.6
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
28. juni 2006

Vedr.: Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007

Danmarks Statistik har d.d. offentliggjort lønudviklingstallet for den (amts)kommunale sektor februar 2005-2006 til 2,8 %, se vedlagte bilag. Dermed kan udmøntningen fra reguleringsordningen beregnes og løntabellerne pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007 udarbejdes.

Pr. 1. oktober 2006 er der kun aftalt udmøntning fra reguleringsordningen. Regulerings-ordningen er beregnet til at udmønte 1,00 % til generelle lønstigninger. Se vedlagte bilag. På baggrund heraf er den samlede procentregulering pr. 1. oktober 2006 beregnet til 1,151539. Den samlede procentregulering anvendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 31.3.2000-niveau.

Pr. 1. april 2007 er der aftalt generelle lønstigninger på 0,80 %. Den samlede procentregulering pr. 1. april 2007 er på baggrund heraf beregnet til 1,160535.

Procentreguleringerne beregnes således:

Procentregulering pr. 1.1.2006   1,140138
Procentregulering pr. 31.3.2005 1,124454  
Aftalt lønstigning 1.10.2006  0,000000  
Procentregulering, aftalt stigning   0,000000
Procentregulering pr. 1.10.2006 inklusiv aftalt lønstigning   1,140138
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning  0,010000  
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen   0,011401
Procentregulering pr. 1.10.2006   1,151539
Procentregulering pr. 31.3.2005 1,124454  
Aftalt lønstigning 1.4.2007  0,008000  
Procentregulering, aftalt stigning    0,008996
Procentregulering pr. 1.4.2007   1,160535

 

Løntabeller pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007 er vedlagt. Se tabellerne her.

Denne skrivelse med tilhørende løntabeller vil også kunne findes på KTO's hjemmeside www.kto.dk. Løntabeller i excelformat vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

Pensionsgivende lønninger og tabeller med udvalgte pensionsbidrag forventes udsendt hurtigst muligt.

KTO's lønudviklingsnotat, hvor løntallene sammenlignes på tværs af sektorerne og i forhold til den aftalte lønudvikling forventes udsendt i løbet af et par dage.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Vibeke Pedersen