Faglig voldgift: KL mod KTO - fortolkning af åremålsaftale

30. juni 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 87.24
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
30. juni 2006

Vedr.: Faglig voldgift: KL mod KTO - fortolkning af åremålsaftale

En uoverensstemmelse mellem KL og KTO med baggrund i rammeaftalen om åremåls-ansættelse er blevet afgjort ved faglig voldgift. Uoverensstemmelsen drejede sig om forståelsen af rammeaftalens § 9, stk. 5, der er sålydende:

"I andre tilfælde end de, der er nævnt i stk. 3-4, kan uansøgt afsked i øvrigt kun ske, hvis der indgås aftale om vilkårene for afskedigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn."

KTO havde i sagen fremført, at ved begrænsningen "åremålsansættelsens udløbsperiode" skal forstås som svarende til løn i den resterende åremålsansættelsesperiodesamt fratrædelsesbeløb efter § 6 som ved den aftalte åremålsperiodes udløb.

Som det ses af vedlagte protokollat med tilkendegivelse af 20. juni 2006 har de tre opmænd tilkendegivet, at en eventuel kendelse ville falde ud til fordel for den af KTO nedlagte påstand. Parterne tog denne tilkendegivelse til efterretning og var enige om, at sagen afsluttedes ved, at tilkendegivelsen dem imellem tillægges virkning som en kendelse.

Det skal bemærkes, at sagens udfald selvfølgelig har betydning for andre tilsvarende bestemmelser i rammeaftalen, herunder også i rammeaftalerne på det øvrige (amts)kommunale område.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henning Bickham