Pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007

10. juli 2006
Organisationsudsendelse 

 Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 610.34
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
10. juli 2006
 

Vedr.: Pensionsgivende lønninger pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007

Ved OK - 05 blev grundsatserne gjort fuldt pensionsgivende på trin 1 - 41, jf. KTO-forliget pkt. 2.4. Endvidere blev det aftalt at provenuet, som fremkommer ved at område-tillæggene ikke reguleres, anvendes til at gøre områdetillæggene pensionsgivende i takt med udviklingen i procentreguleringen.

Med udgangspunkt heri, samt med udgangspunkt i den samlede procentregulering, er der udarbejdet vedlagte pensionstabeller for ikke-tjenestemænd henholdsvis pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007:

  1. Pensiongivende lønninger incl. områdetillæg for ikke-tjenestemænd pr. 1. oktober 2006 (1 side)
  2. Pensionsbidrag incl. områdetillæg for ikke-tjenestemænd pr. 1. oktober 2006, udvalgte ordninger (4 sider)
  3. Pensiongivende lønninger incl. områdetillæg for ikke-tjenestemænd pr. 1. april 2007 (1 side)
  4. Pensionsbidrag incl. områdetillæg for ikke-tjenestemænd pr. 1. april 2007, udvalgte ordninger (4 sider)

Tabellerne vil ligeledes kunne findes på KTO's hjemmeside www.kto.dk. Medio august 2006 vil der blive mulighed for at udarbejde pensionsbidragstabeller med udgangspunkt i selvvalgt pensionsprocent.

 

Med venlig hilsen
Helle Basse
Vibeke Pedersen