Underskrevet aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i amter, HUR eller H:S, som overgår til ansættelse i kommunerne i forbindelse med opgave- og st..

14. juli 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 428.143
HKB/HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
14. juli 2006

Vedr.: Underskrevet aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i amter, HUR eller H:S, som overgår til ansættelse i kommunerne i forbindelse med opgave- og strukturreformen

Vedlagt fremsendes underskrevet Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i amter, HUR eller H:S, som overgår til ansættelse i kommunerne i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Aftalen har virkning fra 1. januar 2006 og gælder i perioden indtil udgangen af marts måned 2008, på hvilket tidspunkt den ophører uden opsigelse.

Medlemsorganisationerne er tidligere i brev af 29. maj 2006 blevet orienteret om aftalens nærmere indhold.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse /

Henrik Højrup Hansen