Aktuelle sager nr. 5/2006

1. september 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
samt medlemmer af KTO-udvalg

sagsnr. 110.18
JH/lsj
Direkte tlf. nr. 3347 0611
1. september 2006

Vedr.: Aktuelle sager nr. 5/2006

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 5/2006, pr. 18. august 2006.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst