”Stressmagasinet nr. 4 - du kan selv gøre meget for at undgå stress” fra Det Personalepolitiske Forum

1. september 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 138.110
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
1. september 2006
 

Vedr.: "Stressmagasinet nr. 4 - du kan selv gøre meget for at undgå stress" fra Det Personalepolitiske Forum

Hermed vedlægges fem eksemplarer af "Stressmagasinet nr. 4 - du kan selv gøre meget for at undgå stress". I dette magasin fokuseres på ledere og medarbejderes eget personlige ansvar for den del af stressen de selv kan gøre noget ved, men det pointeres også at denne indsats ikke kan stå alene. Samtidig vedlægges
følgebrev til formand/næstformand i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i kommuner og amter her på siden til orientering .

Yderligere forhåndsbestilte eksemplarer af invitationen, jf. brev til medlemsorganisationerne den 7. august 2006, fremsendes særskilt i uge 36.

Om et års tid udkommer yderligere et magasin, som mere vil have karakter af en metodebog eller et idékatalog.

De fem numre vil tilsammen give indblik i, hvad stress - ikke mindst arbejdsbetinget stress - er, hvordan det kan forebygges, og hvad man allerede har gjort i kommuner og amter. Hvert nummer retter sig mod en bestemt gruppe på de kommunale og amtslige arbejdspladser. Politikere, ledere, medarbejdere eller samarbejdsorganer, der kan handle og gøre en forskel.

Der vil ikke være mulighed for efterbestilling. Der henvises i stedet til muligheden for at downloade stressmagasinet eller fra:

www.personaleweb.dk/stressmagasin4

www.lederweb.dk/stressmagasin4

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Carlsen