Oversigt over personalepolitiske projekter

15. september 2006

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 49.26
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
15. september 2006
 

Vedr.: Oversigt over personalepolitiske projekter
 

Sekretariatet udarbejder halvårligt en oversigt over personalepolitiske projekter, primært knyttet til "Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v.".

Vedlagte oversigt indgår i drøftelserne i KTO's personalepolitiske udvalg om prioritering af og fremdriften i de personalepolitiske projekter. For at sikre udbredelsen af, og den fornødne information om arbejdet med de personalepolitiske projekter, udsendes oversigten tillige til medlemsorganisationerne.

Oversigten giver et overblik over den aktuelle status for de personalepolitiske projekter, og kan være et nyttigt arbejdsredskab, navnlig for de personalepolitiske ansvarlige i de enkelte sekretariater.

I tilslutning til oversigten vil der, for projekter der er afsluttet med en evaluering (som er modtaget af de centrale parter), blive givet en kortfattet redegørelse for produkter, resultater og formidling, som følge af projektet.

I den forbindelse vedlægges en redegørelse for afsluttet projekt om "Lederudvikling i kommunerne" samt "Projekt værdifuldt samarbejde - København"

Herudover vedlægges en summarisk oversigt over konkret aftalte projekter indenfor de enkelte organisationsområder - de såkaldte § 11 projekter.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Carlsen