Aftale om løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og strukturreformen med KTO’s kommentarer

27. september 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 632.20
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
27. september 2006
 

Vedr.: Aftale om løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og strukturreformen med KTO's kommentarer
 

Hermed fremsendes 1 eksemplar af den kommenterede udgave af Aftale om løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og strukturreformen.

Aftalen er indgået mellem KL og KTO og er en omsætning af teksten i KTO-forligets pkt. 4.2 til aftaletekst inden for KL's forhandlingsområde. KTO vil overfor Danske Regi-oner tage initiativ til, at der foretages en tilsvarende omsætning af forligsteksten til aftale-tekst i relation til regionernes forhandlingsområde. Kommentarerne er udformet således, at de både dækker løngarantien inden for KL's forhandlingsområde samt Amtsrådsforeningens/Danske Regioners forhandlingsområde.

Kommentarerne er i øvrigt en ajourføring af de tidligere kommentarer til løngarantien i forbindelse med kommunalreformen, som er udsendt i notatform, senest den 16. november 2005.

Yderligere eksemplarer af den kommenterede udgave kan bestilles på KTO's hjemme-side, via e-mail lsj@kto.dk eller ved henvendelse til Lone S. Jensen på tlf. 33 47 06 28.

Pjecen koster 15,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr.

Organisationer, som har forhåndsbestilt pjecen, vil få disse tilsendt/leveret i løbet af de næste dage.

Prisen på forhåndsbestilte pjecer er 10,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse