Effektivisering

28. september 2006

Organisationsudsendelse   

Til
KTO's medlemsorganisationer

 

Sagsnr.: 483.72
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
28. september 2006
 

Vedr.: Effektivisering
 

Effektivisering af den (amts)kommunale sektor har løbende været drøftet bl.a. i medierne, se f.eks. udsendelse af d. 25. januar 2006 til KTO's medlemsorganisationer. Efterfølgende drøftede KTO's forhandlingsudvalg omkring årsskiftet 2005/2006 hvilken generel opfølgning, der eventuelt skulle være i KTO omkring hele temaet kommunale budgetter og effektiviseringer.

På baggrund heraf besluttede KTO's forhandlingsudvalg bl.a. at nedsætte 2 arbejdsgrupper, hvoraf den ene skulle udarbejde redskaber om effektiviseringer og de kommunale budgetter til brug for det lokale niveau. Dette materiale er udsendt til medlemsorganisationerne i skrivelse af d. 28. juni 2006.

Den anden arbejdsgruppe skulle bl.a. udarbejde en fælles beskrivelse af eksisterende undersøgelser af mulighederne for at effektivisere den kommunale sektor. Denne interne beskrivelse er nu udarbejdet og vedlægges til orientering. Det skal præciseres, at der er tale om et teknisk notat.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Vibeke Pedersen