Fraværsstatistik 2005

2. oktober 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 274.11
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
2. oktober 2006
 

Vedr.: Fraværsstatistik 2005

 

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har d.d. offentliggjort den første udgave af en fraværsstatistik for hele den (amts)kommunale sektor på deres hjemmeside www.fldnet.dk. Statistikken er vedlagt. KTO har tidligere orienteret om den forventede udgivelse i skrivelse til medlemsorganisationerne af d. 18. september 2006.

Det forventes, at den trykte version af FLD's Fraværsstatistik 2005 vil foreligge i løbet af ugen. Endvidere forventes det, at FLD i løbet af de kommende uger vil offentliggøre en web-baseret udgave, hvor det er muligt at foretage sine egne udtræk, som det f.eks. p.t. er muligt i lønstatistikkerne (LOPAKS).

KTO's sekretariat har udarbejdet et kort notat om nogle af nøgletallene fra fraværsstatistikken. Notatet er vedlagt.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Vibeke Pedersen