Pensionsgivende lønninger for tjenestemænd, maksimal timeløn i løntilskudsjob og månedsløn for EGU-elever, pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007

4. oktober 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 610.42
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
4. oktober 2006
 

Vedr.: Pensionsgivende lønninger for tjenestemænd, maksimal timeløn i løntilskudsjob og månedsløn for EGU-elever, pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007

Hermed udsendes de pensionsgivende lønninger for tjenestemænd, den maksimale timeløn i løntilskudsjob og månedslønnen for EGU-elever pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007. Tabeller og satser vil ligeledes kunne findes på KTO's hjemmeside .

Pensionsgivende lønninger for tjenestemænd
Ved OK-05 blev det aftalt, at for tjenestemænd forhøjes den pensionsgivende løn på trin 1-41 i takt med ændringer i den samlede procentregulering. Det provenu, der fremkommer ved at områdetillæg ikke procentreguleres, anvendes til at forhøje den pensionsgivende løn på trin 1 - 41. Den pensionsgivende løn for tjenestemænd på trin 1 - 41 er som følge heraf justeret pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007.

Procentreguleringen af den pensionsgivende grundsats for tjenestemænd pensioneret før den 1. april 2005 er:

Pr. 1. oktober 2006: 1,180017
Pr. 1. april 2007: 1,189098

Procentreguleringen af den pensionsgivende grundsats for tjenestemænd pensioneret efter den 1. april 2005 er:

Pr. 1. oktober 2006: 1,162470
Pr. 1. april 2007: 1,171551

Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet vedlagte pensionstabeller pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. april 2007 for tjenestemænd pensioneret henholdsvis før og efter den 1. april 2005.

Maksimal timeløn i løntilskudsjob
Den maksimale timeløn pr. 1. oktober 2007 til personer, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 2, nr. 1-3), er steget fra pr. 1. april 2006 at udgøre 103,07 til at udgøre følgende:

Pr. 1. oktober 2006: 103,59 kr.

Den maksimale timeløn, jf. § 55, reguleres i henhold til § 127, stk. 2, med den gennemsnitlige regulering af de offentlige løntrin. Da procentreguleringen for den statslige sektor pr. 1. april 2006 endnu ikke kan beregnes, kan den maksimale timeløn pr. 1. april 2006 derfor heller ikke beregnes.

Månedsløn for EGU-elever
Månedslønnen for EGU-elever reguleres med procentreguleringen for den (amts)kommunale sektor. Månedslønnen udgør følgende:

Pr. 1. oktober 2006: 6.910,59 kr.
Pr. 1. april 2007: 6.964,58 kr.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Vibeke Pedersen

OBS!Bemærk at årstallet angående beregning af procentregulering for den statslige sektor pr. 1. april 2007, fejlagtigt var angivet til 1. april 2006 i ovenstående skrivelse.