Status for stafetten om de personalemæssige udfordringer i opgave- og strukturreformen

2. november 2006
Organisationsudsendelse 

 

KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 808.1
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
2. november 2006
 

Vedr.: Status for stafetten om de personalemæssige udfordringer i opgave- og strukturreformen
 

Det første nyhedsbrev fra stafetprojektet er offentliggjort oktober 2006, og gjort tilgængeligt elektronisk på www.personale.dk.

Nyhedsbrevet fokuserer på værdibaseret personalepolitik i Egedal Kommune, trivsel på rådhuset i Rebild Kommune, og etablering af fagligt netværk på tværs af sygehusene i Region Syddanmark. Ligeledes forefindes en kort on-line præsentation af hvert stafetprojekt.

I øvrigt kan oplyses om, at den 28. november 2006 afholdes den anden stafetkonference, hvor der vil ske overlevering af stafetten til de fire nye stafetprojekter, nemlig Ny Kerte-minde, Ny Varde, Ny Roskilde samt Region Midtjylland.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at det første Stafetmagasin er planlagt til udgivelse medio januar 2007, hvor der bl.a. bringes reportage fra omtalte stafetkonference.

For yderligere oplysninger om projektet kan rettes henvendelse til Henrik Vittrup på e-mail hv@kto.dk eller på ovenstående telefonnummer.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Vittrup