Rapport om områdetillægsordningen

9. november 2006

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 415.180
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
9. november 2006
 

Vedr.: Rapport om områdetillægsordningen
 

Med KTO-forliget OK-05 (pkt. 4.1.b) blev det aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der sammen med arbejdsgiverne i overenskomstperioden, der i fase 1 skulle analysere baggrunden og forudsætningerne for de nuværende områdetillæg, og i fase 2 skulle fremkomme med forslag til og muligheder for eventuelle ændringer i strukturen omkring områdetillæggene.

Den nedsatte arbejdsgruppe har nu tilendebragt fase 1 med vedlagte rapport om "Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning".

I vedlagte rapport er der bl.a. en beskrivelse og analyse af:

  • baggrunden for samt udviklingstrækkene i områdetillægsordningen
  • områdetillægsordningens betydning for lønninger i kommuner og amter
  • geografiske lønforskelle i kommuner og amter og i den private sektor
  • geografiske lønforskelle i leveomkostninger, herunder boligpriser.

KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere vil i den nærmeste fremtid drøfte, hvorledes fase 2 skal udarbejdes.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Niels Christian Nielsen