Udmøntningsgarantien i 2006

9. november 2006
Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 75.71
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
9. november 2006
 

Vedr.: Udmøntningsgarantien i 2006
 

KTO orienterede i breve af 30. august 2006 og 11. oktober 2006 medlemsorganisationerne om drøftelserne med Amtsrådsforeningen og KL om udmøntningen af udmøntnings-garantien i 2006.

I brevene blev der peget på en særlig problemstilling vedrørende Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, hvor en større gruppe af ansatte, der er omfattet af udmøntningsgarantien i 2006 pr. 1. januar 2007 overføres til staten. En videre drøftelse med KL om en løsning af problemet blev udskudt til efter modtagelsen af opgørelserne over forbruget i udmøntningsgarantierne i de 2 kommuner.

Det kan nu oplyses, at

  • Københavns kommune har meddelt, at de pr. 24. oktober 2006 har udmøntet ca. 49,2 mio. kr. Dette skal ses i forhold til beregningsgrundlaget som udgør ca. 45,5 mio. kr. Kommunen har oplyst, at der er uenighed om ca. 0,1 mio. kr.
  • Frederiksberg Kommune har meddelt, at de pr. 1. oktober 2006 har udmøntet ca. 8 mio. kr. Dette skal ses i forhold til beregningsgrundlaget som udgør ca. 7,6 mio. kr. Kommunen har oplyst, at der er uenighed om ca. 16.000 kr.

Ud fra Københavns Kommunes og Frederiksberg Kommunes oplysninger er problemstillingen vedrørende de to kommuner således løst.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Würtzenfeld