Lønjusteringaftalen for Københavns Kommune

13. november 2006

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 209.125
ncn
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
13. november 2006

Vedr.: Lønjusteringaftalen for Københavns Kommune

 

Hermed vedlægges kopi af underskrevet "Aftale mellem Københavns Kommune og KTO om lønninger for ansatte i Københavns Kommune pr 1. april 2005". 

Aftalen erstatter aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for ansatte i Københavns Kommune.

I relation til lønjusteringsaftalerne er der udarbejdet vedlagte fortolkningsbidrag, som ligeledes blev udsendt med de underskrevne lønjusteringsaftaler for henholdsvis KL's, Amtsrådsforeningens og Frederiksberg Kommunes områder. Se i øvrigt en mere omfattende beskrivelse i organisationsudsendelse af den 7. december 2005 om lønjusteringsaftalen for KL's område. 

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Niels Chr. Nielsen