Supplerende vejledning om selvejende institutioner og MED-aftaler - arbejdsmiljø og ”fælles sikkerhedsorganisation”

28. november 2006

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 386.38
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
27. november 2006
 

Vedr.: Supplerende vejledning om selvejende institutioner og MED-aftaler - arbejdsmiljø og "fælles sikkerhedsorganisation"
 

Foranlediget af Arbejdstilsynets udmelding og praksisændring i forhold til "fælles sikkerhedsorganisation" mellem regioner/kommuner og selvejende institutioner har de kommunale arbejdsgivere og KTO drøftet spørgsmålet om mulighederne for, at lokale MED-aftaler kan etablere en form for fællesskab mellem regionen/kommunen og de selvejende institutioner med hensyn til det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde.

De kommunale arbejdsgivere og KTO har på baggrund af drøftelsen udarbejdet vedlagte "Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED-aftaler - arbejdsmiljø og 'fælles sikkerhedsorganisation'".

Den supplerende vejledning har været forelagt Arbejdstilsynet, der ikke har haft bemærkninger til vejledningen.

Det bemærkes, at den supplerende vejledning skal ses i sammenhæng med den vejledning, der gives i"Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse - Med de (amts)kommunale parters fælles vejledning".

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Lars Daugaard