Tillæg til lønjusteringaftalen pr. 1. april 2005 med KL (områdetillæg i de 98 nye kommuner)

28. november 2006

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 209.136
ncn
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
28. november 2006
 

Vedr.: Tillæg til lønjusteringaftalen pr. 1. april 2005 med KL (områdetillæg i de 98 nye kommuner)
 

Lønjusteringsaftalen på KL's område blev udsendt til medlemsorganisationerne den 7. december 2005. På daværende tidspunkt var de 98 nye kommuners navne ikke endeligt kendt, ligesom der ikke var udarbejdet endelige beregninger af de præcise beløbsstørrelser for områdetillæg for så vidt angår overgangsordningen (KTO-forligets pkt. 4.1.a.) ved sammenlægning af kommuner med forskelligt områdetillæg.

Parterne har nu udarbejdet vedlagte tillæg til lønjusteringsaftalen, som

  1. dels er en opdatering af aftalen fra april 2005 med nye kommunenavne pr. 1. januar 2007, samt disses fordeling på områdetillægsområde (opdatering af bilag 12 til lønjusteringsaftalen), 
  2. dels beskriver hvordan forhøjelse af lavere områdetillæg i sammenlægningskommunen til det højeste områdetillæg gradvist indfases med en trediedel af forskellen 1. januar hvert af årene 2007, 2008 og 2009. I tillægsaftalen er der beregnet satser for områdetillæg i overgangsordningen gældende pr 1. januar 2007, samt konsekvenser for satser pr. 1. april 2007. Dette er udformet som nyt bilag 15, samt underbilagene15A, B, C og D til lønjusteringsaftalen.

Endelig har der ved de tidligere fremsendelser til medlemsorganisationerne af lønjusteringsaftalerne været vedlagt et særskilt bilag om fortolkningsbidrag med hensyn til områdetillæg i sammenlægningskommuner. Parternes enighed herom er indarbejdet i tillægs-aftalens pkt. A.

På KTO's hjemmeside om lønninger 2007 (løntabeller) vil der blive foretaget justeringer og henvisninger således i lyset af ovenstående.

Tilsvarende tillæg til lønjusteringsaftalen med Amtsrådsforeningen vil blive fremsendt, når det foreligger.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Niels Chr. Nielsen