Løntabeller pr. 1. januar og 1. april 2007 om overgangsordning for område-tillæg for visse ansatte i sammenlægningskommuner (KTO-forligets pkt. 4.1.a)

1. december 2006

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 856.21
ncn
Direkte tlf.nr.: 3347 06
1. december 2006

Vedr.: Løntabeller pr. 1. januar og 1. april 2007 om overgangsordning for område-tillæg for visse ansatte i sammenlægningskommuner (KTO-forligets pkt. 4.1.a)
 

KTO har på baggrund af tillæg til lønjusteringsaftale med KL om områdetillæg til ansatte i sammenlægningskommuner med forskelligt områdetillæg udarbejdet nye løntabeller som gældende pr 1. januar 2007 og pr. 1. april 2007. KTO fremsendte tillægget til aftalen til medlemsorganisationerne den 28. november, hvortil der henvises.

Det bemærkes, at de nye løntabeller kun er gældende for ansatte i sammenlagte kommuner som ikke har haft det højeste områdetillæg blandt de kommuner, der indgik i sammenlægningen.

KTO-forligets pkt. 4.1.a. fastlagde, at ansatte i sammenlægningskommuner med forskellige områdetillæg ville få ens områdetillæg i den nye sammenlagte kommune med det højeste områdetillæg blandt kommunerne, som indgik i sammenlægningen. Dette indfases dog gradvist med en tredjedel af forskellen mellem lavere områdetillæg og højeste områdetillæg hvert år den 1. januar i 2007, 2008 og 2009.

Det er således kun visse af de ansatte i sammenlægningskommunerne, der berøres af denne overgangsordning med områdetillægsforhøjelser 1. januar 2007, 2008 og 2009.

Der vedlægges to sæt løntabeller for henholdsvis 1. januar 2007 og 1. april 2007. At der også er udarbejdet tabeller pr. 1. april 2007 skyldes, at selvom de midlertidige områdetillægssatser ganske vist er gældende for hele 2007, så reguleres den pensionsgivende del af de midlertidige områdetillæg på samme måde som for de almindelige områdetillæg.

At overgangsordningen for områdetillægsforhøjelserne indfases gradvist og kun omfatter nogle af de ansatte i sammenlægningskommuner er søgt tydeliggjort ved i tabellerne konsekvent at anvende begreberne "visse ansatte i sammenlægningskommuner", "midlertidige områdetillæg". På samme vis med søjleoverskrifter med f.eks. "Gr. 0->1", som indikerer, at det kun berører ansatte, som begrundet i overgangsordningen bevæger sig fra hidtidig områdetillægsgruppe 0 til 1.

Løntabellerne vil endvidere være tilgængelige på KTO's hjemmeside, hvor der også vil blive oprettet en ny samlet kategori for overgangsordningens lønninger ved forhøjelserne 1. januar 2008 og 1. januar 2009.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Niels Christian Nielsen