KTO’s høringssvar på udkast til vejledning om kønsopdelt lønstatistik

11. december 2006

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 66.30
NCN
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
11. december 2006
 

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til vejledning om kønsopdelt lønstatistik
 

Vedlagt fremsendes til orientering kopi af KTO's svar til Beskæftigelsesministeriet af 7. december 2006. Der vedlægges tillige det omhandlede vejledningsudkast fra ministeriet samt høringslisten.

KTO's høringssvar er udarbejdet på baggrund af indkaldelse af svarbidrag fra KTO's Lønteknikerudvalg og efterfølgende forelæggelse af et udkast til høringssvar for Forhandlingsudvalgets Sekretariatsudvalg.

KTO har i høringssvaret særligt fokuseret på at gentage sin opbakning til det overordnede formål med lovændringen om at øge opmærksomheden på og synligheden af de lønforskelle, der måtte være mellem mænd og kvinder.

Ved lovforslagets endelige vedtagelse blev der indføjet opblødninger i virksomhedernes forpligtelser, herunder med hensyn til ikke nødvendigvis at skulle lave egentlige statistikker. KTO vurderer derfor i høringssvaret, at der er mulighed for at mange virksomheder vil vælge ikke at lave de oprindeligt påtænkte lønstatistikker, hvormed lovens formål næppe vil kunne opfyldes optimalt.

KTO henviser afslutningsvis til evt. høringssvar fra KTO's medlemsorganisationer og fra LO, FTF og AC.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Niels Christian Nielsen