LC og COII varsler blokade/sympatiblokade mod Personalestyrelsen på SOSU-skoler og VUC

20. december 2006

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 41.208
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
20. december 2006
 

Vedr.: LC og COII varsler blokade/sympatiblokade mod Personalestyrelsen på SOSU-skoler og VUC
 

LC og COII har den 15. december 2006 varslet blokade/sympatiblokade mod Personale-styrelsen på SOSU-skoler og VUC, jf. vedlagte breve samt pressemeddelelse. Varslet betyder, at der fra døgnets begyndelse den 16. januar 2007 etableres blokade for nyansættelser af lærere ved SOSU-skoler og VUC-centre. Blokaden indebærer, at ingen overenskomstansatte medlemmer af de to centralorganisationer må søge eller lade sig ansætte i stillinger på SOSU-skoler og VUC-centre.

Varslingen af blokade/sympatiblokade er en konsekvens af, at der som et led i overførslen af personale til staten i forbindelse med kommunalreformen ikke har kunnet opnås enighed med Personalestyrelsen om en kollektiv aftale for henholdsvis ansatte på SOSU-skoler og ledere og lærere m.v. ved almen voksenundervisning på VUC-centre.

Såfremt der ønskes yderligere oplysninger om ovenstående kan spørgsmål rettes til Mariann Skovgaard, LC på tlf. 33 76 86 66 eller Jon Kowalczyk, LC på tlf. 33 76 86 87.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse