Er du klar til at lede fusionen?

16. januar 2007

Organisationsudsendelse 


 

KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 754.109
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
16. januar 2007
 

Vedr.: "Er du klar til at lede fusionen?"
 

Som opfølgning på orienteringen den 11. december 2006 om de planlagte opfølgningsaktiviteter i relation til konceptet "Når vi bygger sammen", kan der orienteres om, at vedlagte flyer: "Er du klar til at lede fusionen?" er udkommet. Flyeren kan downloades her samt fra www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk. Alle de nye kommuner har også modtaget flyeren.

Udgivelsen af flyeren er en blandt flere opmærksomhedsskabende aktiviteter, som under ét har til formål at øge trafikken på www.naarvibyggersammen.dk. Ambitionen er, at sitet bliver et synligt tilbud og reelt bidrag til udfordringen med at etablere og danne nye kommunale arbejdspladser.

Flyeren giver en grundlæggende indføring i, hvordan og med hvilket indhold konceptet er opbygget. Det fremgår tillige, hvad konceptet kan bruges til, samt hvordan det er blevet modtaget af de kommuner, som har valgt at anvende det i arbejdet med at håndtere de særlige personalemæssige udfordringer og opgaver, som en fusion byder på.

Opmærksomheden skal også henledes på, at det fortsat er muligt at rekvirere gratis kursusdage, de såkaldte "Byggedage for fusionsledere", som det allerede er annonceret på www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk. Fristen for at rekvirere Byggedage udløber i starten af februar 2007.

For yderligere information om projektet bedes henvendelser rettet til Henrik Vittrup hv@kto.dk eller pr. telefon på 33470614.

 

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Vittrup