Kommunalreformen – aftale om vilkår for overgang fra statslig ansættelse til kommunal ansættelse i forbindelse med etableringen af 14 pilotjobcentre

22. januar 2007

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 430.78
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
22. januar 2007
 

 

Vedr.: Kommunalreformen - aftale om vilkår for overgang fra statslig ansættelse til kommunal ansættelse i forbindelse med etableringen af 14 pilotjobcentre

 

Der foreligger nu et godkendt forhandlingsresultat om vilkår for overgang fra statslig ansættelse til kommunal ansættelse i forbindelse med etableringen af 14 pilotjobcentre. Forhandlingsresultatet består af

  • En aftale om ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemænd i staten, som overgår til ansættelse i et pilotjobcenter i forbindelse med opgave- og strukturreformen og
  • Et bilag 1 med oplistning af særvilkår fra de generelle statslige aftaler. I tilknytning hertil er udarbejdet et skema om, hvorledes parterne i drøftelserne om aftalen og bilag 1 har forholdt sig med de generelle statslige aftaler.

Aftalen incl. bilag 1 er godkendt af KTO's forhandlingsudvalg den 18. januar 2007. Aftalen er ligeledes godkendt i kommunernes lønningsnævn. Aftalen vil snarest muligt blive underskrevet af parterne. Den underskrevne aftale vil herefter være tilgængelig på KTO's hjemmeside på www.kto.dk.

CFU har deltaget i forhandlingerne om aftalen.

Aftalen svarer i sit indhold til de øvrige aftaler, der er indgået i forbindelse med kommunalreformen ved overgang fra ét arbejdsgiverområde til et andet, fx overgang fra amtslig m.v. til kommunal ansættelse, overgang fra ansættelse i H:S mv. til regionerne og overgang fra kommunal ansættelse til statslig ansættelse.

Det betyder fx, at de ansatte i resten af overenskomstperioden oppebærer løn og pension i henhold til de statslige overenskomster. For så vidt angår andre ansættelsesvilkår end løn og pension omfattes de ansatte af de overenskomster, der gælder for tilsvarende ansatte i kommunerne og de generelle aftaler, der henvises til i overenskomsten. Det vil fremgå af de tilpasningsaftaler, der indgås med den forhandlingsberettigede organisation, hvilken overenskomst, der gælder. De ansatte omfattes endvidere af særvilkårene i bilag 1 (bedre vilkår i de generelle statslige aftaler). De ansatte omfattes endvidere af de særvilkår, som aftales på det enkelte overenskomstområde.

Eventuelle spørgsmål til aftalen kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 47 06 21.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse