Referat af KTO's 21. ordinære repræsentantskabsmøde den 19. december 2006

23. februar 2007

Organisationsudsendelse 


Til
medlemmerne af KTO's
repræsentantskab samt
KTO's medlemsorganisationer m.fl.

687.83
JH/HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
23. februar 2007

 

Hoslagt fremsendes et hæfte med det samlede repræsentantskabsmateriale fra KTO's 21. ordinære repræsentantskabsmøde den 19. december 2006.

Der kan ikke bestilles yderligere eksemplarer.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse