Referat fra konference 5. marts 2007 om forhandlingstemaer ved OK-08

22. marts 2007

Organisationsudsendelse 


Til deltagerne ved
KTO's forhandlingskonference, samt
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 768.83
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
22. marts 2007
 

 

Vedr.: Referat fra konference 5. marts 2007 om forhandlingstemaer ved OK-08
 

Vedlagt fremsendes referat fra KTO's konference 5. marts 2007 om forhandlingstemaer ved OK-08.

Referatet er samtidig lagt på KTO's hjemmeside.

På KTO's hjemmeside findes desuden det idéoplæg om forhandlingstemaer ved OK-08, der var udsendt til konferencedeltagerne samt den opdaterede håndbog vedr. de generelle KTO-aftaler.

Materialet findes ved klik på topbaren, "OK fornyelse", under fanebladet "OK 2008".

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Allan Hauge Nielsen