Udsendelse af "Arbejdsbetinget stress - et fælles anliggende - vejledning til MED og SU"

30. marts 2007

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 138.167
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
30. marts 2007

Vedr.: Udsendelse af "Arbejdsbetinget stress - et fælles anliggende - vejledning til Med og SU"


I regi af Det Personalepolitiske Forum gennemføres et projekt om arbejdsbetinget stress. Projektet har bl.a. til formål at hjælpe MED- og SU-udvalgene med at aftale retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress.

Det Personalepolitiske Forum, har i den forbindelse udarbejdet en vejledning som kan anvendes af MED og SU i forberedelsen og udarbejdelsen af lokale retningslinier om stressforebyggelse.Vejledningen vedlægges i fem eksemplarer.

Yderligere forhåndsbestilte eksemplarer af vejledningen vil blive fremsendt separat.

Det Personalepolitiske Forum har udsendt stressvejledningen til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og regioner, sammen med vedlagte følgebrev der tillige giver en orientering om andre personalepolitiske partsprojekter, som kan være til hjælp i arbejdet med personalepolitikken i MED- og SU.

Vejledningen er også formidlet elektronisk. Efterbestilling er ikke mulig, men bl.a. via www.personaleweb.dk/stressvejledning og www.lederweb.dk/stressvejledning, vil der være mulighed for at downloade den.

Vi skal opfordre Jer til at omtale vejledningen på jeres hjemmesider samt via fagpressen, så kendskabet til den udbredes mest muligt.

For yderligere information bedes henvendelser rettet til Henrik Carlsen hc@kto.dk eller pr. telefon på 3347 0617.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Carlsen