Arbejdet normaliseret fra mandag den 30. april 2007 på SOSU-skoler og VUC

30. april 2007

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 41.240
HW/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
27. april 2007
 

Vedr.: Arbejdet normaliseret fra mandag den 30. april 2007 på SOSU-skoler og VUC
 

Medlemsorganisationerne er løbende blevet orienteret om LC's og COII's blokade/sympatiblokade på SOSU-skoler og VUC, senest i brev af 16. marts 2007.

Det kan nu oplyses, at LC, COII og Finansministeriet i dag er blevet enige om at genoptage forhandlingerne om overenskomster for lærere m.fl. ved voksenuddannelsescentrene og social- og sundhedsskoler.

Forhandlingsforløbet er aftalt således, at det senest afsluttes i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008.

Aftalen medfører, at de varslede konflikter bortfalder fra mandag den 30. april 2007. Institutionerne administrerer med virkning fra 1. maj 2007 svarende til reglerne i de hidtidige (amts)kommunale overenskomster.

LC, COII og FOA har på den baggrund erklæret, at de varslede og iværksatte strejker og blokader straks bortfalder.

Til orientering vedlægges fælles pressemeddelelse af d.d. fra COII, LC og Finansministeriet.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Würtzenfeld