Arbejdsseminar om EU-regulering og aftaleimplementering afholdt den 24. april 2007

7. maj 2007

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 192.222
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
7. maj 2007
 

Vedr.: Arbejdsseminar om EU-regulering og aftaleimplementering afholdt den 24. april 2007
 

Sammen med KL og Danske Regioner har KTO afholdt et arbejdsseminar om EU-regulering og aftaleimplementering. Formålet med arbejdsseminaret var at fremme og udvikle parternes fælles forståelse af de udfordringer som den danske aftalemodel står over for, når EU-regulering skal omsættes til aftaler i Danmark.

Spørgsmål som blev belyst på seminaret var bl.a.: Er direktiver eller EU-aftaler det bedste for den måde vi aftaledækker på i Danmark? Hvad er fordele og ulemper ved de to reguleringsformer, og er der overhovedet et valg? Og hvad med EF-domstolen? Er EF-domstolen ved at udvikle en retspraksis, som presser den særlig danske model med autonome forhandlinger og aftaler?

Til at belyse de mange spørgsmål og problemstillinger knyttet til spændingsfeltet mellem EU-regulering og aftaleimplementering, var der inviteret en række eksperter med særlig viden på området.

Som det også fremgår af det vedlagte program deltog beskæftigelsesministeren også med et oplæg, og han fremhævede særligt, hvordan Danmark er blevet rollemodel i EU for den måde arbejdsmarkedsparter tager ansvar og selv finder frem til løsninger som alternativ til regulering ved lov. Ministeren lagde ikke skjul på, at det for ham at se er bedst, hvis regulering af de ansattes vilkår er et anliggende for arbejdsmarkedsparter at bestemme.

Dokumentation fra dagen er gjort tilgængelig på www.personaleweb.dk. Det gælder både de skriftlige indlæg, men også korte videointerviews som alle oplægsholderne stillede op til. Videosekvenser giver mulighed for i meget kort form, at opleve de helt centrale budskaber fra hvert enkelt indlæg.

For yderligere information kan henvendelse rettes til Henrik Vittrup hv@kto.dk eller pr. telefon på 3347-0614.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Vittrup