Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område

9. maj 2007

Organisationsudsendelse 


Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 976.13
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
9. maj 2007
 

Vedr.: Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område
 

Vedlagt underskrevet Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område er indgået ved OK-05 og erstatter aftalen indgået den 29. august 2002 mellem KTO og KL. Aftalen trådte i kraft den 1. april 2005. 

Ved OK-05 blev der skabt bedre vilkår for de åremålsansatte idet åremålstillægget blev gjort pensionsgivende og idet det blev aftalt, at der skal optages drøftelser med den ansatte i tilknytning til åremålets udløb.

Derudover er bestemmelserne vedrørende åremålsansættelse af tjenestemænd i folkeskolen - "lukkede gruppe" blevet samlet i et særskilt kapitel.

KTO er i øjeblikket ved at udarbejde en kommenteret udgave af aftalen, som forventes afsluttet i løbet af sommeren. Yderligere information vedr. bestilling af den kommenterede udgave følger.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Lars Daugaard