Temadrøftelse i Det Personalepolitiske Forum ”Arbejdsfastholdelse – også i den sidste del af arbejdslivet”

11. juni 2007

Organisationsudsendelse 



Til KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 867.97
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
11. juni 2007

Vedr.: Temadrøftelse i Det Personalepolitiske Forum "Arbejdsfastholdelse - også i den sidste del af arbejdslivet".

Det Personalepolitiske Forum var den 23. maj 2007 vært ved temadrøftelsen "Arbejdsfastholdelse - også i den sidste del af arbejdslivet".

Formålet med temadrøftelsen var at inspirere de lokale parter i kommuner og regioner samt de centrale parter til fremtidige aktiviteter og egen personalepolitisk praksis.

Bl.a. følgende spørgsmål blev belyst i forbindelse med temadrøftelsen:

  • Hvilke fastholdelsesinitiativer er bedst i forhold til forskellige faser af arbejdslivet
  • Hvad handler seniorpolitik om? Er det f.eks. ned i tid, tilkøb af pensionsalder, indhold i jobbet, udviklingsmuligheder og kræver seniorpolitik noget særligt af ledelsen?
  • Hvor langt er kommuner og regioner kommet i forhold til at arbejde med fastholdelse og seniorpolitik?
  • Hvilke praktiske erfaringer har man gjort sig på de kommunale og regionale arbejdspladser?
  • Hvad mener seniorerne selv er vejen frem for arbejdspladserne?

Som det fremgår af vedlagte program præsenteredes en række erfaringer og bud på, hvad der virker i forhold til arbejdsfastholdelse. Herefter var der oplæg med konkrete eksempler fra to kommuner og én region. Hele dagen mundede ud i en paneldebat med deltagelse af repræsentanterne fra kommunerne og regionen.

Til brug temadrøftelsen var udarbejdet et notat med baggrundsinformation. Notatet indeholder bl.a. afsnit om:

  • Den demografiske udfordring i kommuner og regioner
  • Personaleomsætningen i kommuner og amter, samt
  • Jobskifte og tilbagetrækning (Uddrag fra Det Personalepolitiske Forums Gallup-undersøgelse).

Dokumentation fra dagen er gjort tilgængelig på www.personaleweb.dk/fastholdelse. Det gælder både skriftlige bidrag, herunder et papir fra Jesper Wégens om "Seniorers kompetencer og ledelsesbehov" og plancher fra de forskellige oplæg, men også korte videointerviews med Mads Lebech, KL, Anders Bondo Christensen, LC/KTO og Kristian Ebbensgaard, Danske Regioner.

For yderligere information kan henvendelse rettes til Henrik Carlsen hc@kto.dk eller pr. telefon på 3347-0617.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henrik Carlsen