Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2007

26. juni 2007

Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1093.1
ncn
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
26. juni 2006

Vedr.: Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2007


Danmarks Statistik offentliggjorde den 22. juni 2007 lønudviklingstallet for den kommunale sektor 1. kvartal 2006 - 2007 til 2,9 %, jf. orientering til medlemsorganisationerne samme dag. På den baggrund blev udmøntningen fra reguleringsordningen beregnet og løntabellerne pr. 1. oktober 2007 er nu udarbejdet.

Pr. 1. oktober 2007 er der kun aftalt udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen er beregnet til at udmønte 0,41 % i generelle lønstigninger.

På baggrund heraf er den samlede procentregulering pr. 1. oktober 2007 beregnet til 1,165293. Den samlede procentregulering anvendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 31.3.2000-niveau.

Procentreguleringer er beregnet således:

Procentregulering pr. 1.4.2007: 1,160535
Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning: 0,004100
Reguleringsprocent, stigning som følge af reguleringsordningen: 0,004758
Procentregulering pr. 1.10.2007: 1,165293

Der vedlægges løntabeller pr. 1. oktober 2007. Løntabeller vil også kunne findes på KTO's hjemmeside www.kto.dk, hvor der findes yderligere oplysninger om de kommunale lønninger for 2007 og for tidligere år. Løntabeller i excelformat vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

Med venlig hilsen

Helle Basse
Niels Chr. Nielsen