Rammeaftale om åremålsansættelse på KL’s område med KTO's kommentarer

23. august 2007

Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 398.35
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
23. august 2007

 

Vedr.: Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område med KTO's kommentarer

 

Vedlagt fremsendes en "ringbind-udgave" af Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område med KTO's kommentarer.

Åremålsaftalen på KL's område med KTO's kommentarer sendes i to eksemplarer til KTO's medlemsorganisationer. Yderligere eksemplarer af den kommenterede aftale kan downloades fra .

Det bemærkes, at der efter OK-08 vil blive udarbejdet en trykt udgave af Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO's kommentarer på henholdsvis KL's og Danske Regioners område.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Lars Daugaard