Forhandlinger - OK-08

6. september 2007
Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 686.55
HW/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
6. september 2007

 

 

 

Vedr.: Forhandlinger - OK-08

 

Forhandlingsaftale
Det skal hermed meddeles, at alle KTO's medlemsorganisationer har underskrevet forhandlingsaftalen for OK-08 på det kommunale og regionale område uden forbehold.

Koordinering
Ligesom ved OK-05 afholdes i KTO-regi en løbende koordinering af organisationernes forhandlinger, som indledes efter den 22. oktober 2007. Koordineringen finder sted på allerede planlagte møder i bestyrelsens sekretariatsudvalg (BS)

Organisationerne drøfter bl.a. her status mv. på tværs af organisationerne, med henblik på blandt andet at hjælpe og inspirere organisationerne imellem. På møderne drøftes også hvilke evt. problemstillinger, der skal tages op undervejs med arbejdsgiverne, jf. også bestemmelserne i køreplanen om at kunne flytte krav fra organisationernes forhandlingsborde til KTO og omvendt. Repræsentanterne for valggrupperne giver en status for de organisationer, som ikke er direkte repræsenteret på møderne.

Det forventes, at behovet for koordinering frem til midten af november vil være begrænset, men at behovet herefter vil blive øget. Der planlægges derfor med lidt flere møder i BS-kredsen i december, januar og februar end normalt, jf. nedenfor om mødeplan i BS.

Efter behov vil der desuden finde en koordinering sted på møder i bl.a. forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg (FS), forhandlingsudvalget (FH) samt i forhandlingsdelegationerne på henholdsvis det kommunale (FH-K) og regionale (FH-R) område.

Mellem organisationer med tætte forhandlingsmæssige relationer kan der på tilsvarende vis foretages en eller anden form for koordinering. Denne koordinering varetages af de enkelte organisationer efter behov.

Møder i BS 2007/08:

 • 31. oktober 2007 BS
 • 21. november 2007 BS
 • 5. december 2007 BS
 • 7. januar 2008 BS
 • 21. januar 2008 BS
 • 4. februar 2008 BS
 • 18. februar 2008 BS

Politiske forhandlinger
Til orientering kan det oplyses, at der er aftalt følgende politiske forhandlinger med henholdsvis KL og det Regionale Lønnings- og Takstnævn (RLTN):

 • 10. oktober 2007 FH-K + FH-R Udveksling af krav med KL hhv. RLTN
 • 12. december 2007 FH-K 1. politiske forhandling med KL
 • 17. december 2007 FH-R 1. politiske forhandling med RLTN
 • 11. januar 2008 FH-K 2. politiske forhandling med KL
 • 18. januar 2008 FH-R 2. politiske forhandling med RLTN
 • 25. januar 2008 FH-K 3. politiske forhandling med KL
 • 1. februar 2008 FH-R 3. politiske forhandling med RLTN
 • 8. februar 2008 FH-K 4. politiske forhandling med KL
 • 11. februar 2008 FH-R 4. politiske forhandling med RLTN
 • 15. februar 2008 FH-K 5. politiske forhandling med KL
 • 20. februar 2008 FH-R 5. politiske forhandling med RLTN

 Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Würtzenfeld