Generelt om udsendelse af information til medlemsorganisationerne

27. september 2007
Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer
samt KTO's faste udvalg

Sagsnr.: 1130.3
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
27. september 2007

 

 

 

Vedr.: Generelt om udsendelse af information til medlemsorganisationerne


KTO har ved flere lejligheder erfaret, at der ikke er tilstrækkelig kendskab til de informationskanaler mv., som KTO anvender i forhold til medlemsorganisationerne. Med det formål at øge kendskabet hertil, samt at give ansatte i medlemsorganisationerne bedre mulighed for at orientere sig om emner, som de pågældende til dagligt beskæftiger sig med, har sekretariatet fundet anledning til generelt at informere om KTO's udsendelser til medlemsorganisationerne.

KTO skal opfordre til, at de ansatte i medlemsorganisationerne orienteres herom.

Udsendelser til medlemsorganisationerne
Udsendelser til medlemsorganisationerne fremsendes i ét eksemplar med almindelig post til hver medlemsorganisation.

Samtlige udsendelser til medlemsorganisationerne bliver endvidere løbende lagt på KTO's hjemmeside på adressen . Alle udsendelser til medlemsorganisationerne siden 2003 er tilgængelig på hjemmesiden. For perioden 1999 - 2002 er de væsentligste udsendelser lagt på hjemmesiden. Udsendelserne kan hentes via enten en reference til årstal (og dato) eller via en emneinddeling, fx samtlige udsendelser om barselsregler og familiemæssige forhold.

Som noget nyt gældende fra og med denne udsendelse vil alle breve til medlemsorganisationerne tillige blive fremsendt elektronisk. Fremsendelsen vil ske til organisationens hoved-mailadresse, fx FOA@FOA.dk. Det vil fremgå af mailen, at relevante bilag til udsendelsen findes på KTO's hjemmeside.

Nyheder på KTO's hjemmeside
En del af udsendelserne til medlemsorganisationerne bliver endvidere - ud over den almindelige udsendelsesprocedure, jf. ovenfor - efter konkret vurdering tillige omtalt som en nyhed på KTO's hjemmeside. Det er således ikke samtlige udsendelser til organisationerne, der omtales på denne måde. Der er mulighed for på hjemmesiden at tilmelde sig en nyhedsservice, således at man automatisk modtager en mail med information om disse udvalgte udsendelser til organisationerne, som bringes som en nyhed.

Aktuelle sager
Ca. 5 - 7 gange om året udarbejdes en oversigt over aktuelle sager. Oversigten udsendes med almindelig post til medlemsorganisationerne og KTO's faste udvalg, lægges på hjemmesiden under "udsendelser til medlemsorganisationerne" samt omtales som nyhed.

I aktuelle sager er der en kort omtale af de sager/emner, der p.t. arbejdes med i sekretariatet, herunder med en henvisning til de udsendelser til medlemsorganisationerne, hvor der kan læses mere om emnet.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse