Analyse af MED-aftaler

4. oktober 2007

Organisationsudsendelse Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 213.71
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
4. oktober 2007

Vedr.: Analyse af MED-aftaler

KL, KTO og Sundhedskartellet har udarbejdet vedlagte "Analyse af lokale MED-aftaler".

De centrale parter har ønsket at få et overblik over, hvorledes "Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse" udmøntes lokalt. I analysen ses på, hvad forhandlingsorganet skal og kan aftale, og på hvad der i sidste ende er kommet med i de lokale aftaler.

Analysen er en beskrivende og sammenlignende analyse, som blandt andet har til formål at bidrage til en generel større viden hos de centrale parter om de lokalt indgåede MED-aftaler.

Analysen findes på og www.personaleweb.dk.

Yderligere oplysninger om analysen kan får ved henvendelse til Sanne Nikolajsen, OAO på 33 70 13 17 og Lars Daugaard, KTO på 33 47 06 16.

 

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Lars Daugaard