Det Særlige Beregningsgrundlag

5. oktober 2007

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

 

Sagsnr.: 967.23
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
5. oktober 2007

Vedr.: Det Særlige Beregningsgrundlag, SBG-08 version 2

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har d. 5. oktober 2007 offentliggjort 2. version af det særlige beregningsgrundlag, SBG-08, som er beregningsgrundlaget for OK-08-forhandlingerne.

Den nye version har FLD dannet på baggrund af statistikken for maj 2007 tillagt skemaindberetninger fra en række selvejende institutioner mv., der ikke anvender de kommunale lønanvisningssystemer.

FLD anfører ved offentliggørelsen, at særydelserne og resultatlønnen er opgjort for et helt år. KMD har opgjort for perioden 1. juli 2006 til 31. juni 2007 og Silkeborg Datacentral for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.

Alle satserne i datagrundlaget er fremregnet til 1. januar 2008-niveau.

SBG-08 foreligger både i en pdf-version, og som en beregningsmodel, hvortil der er adgang fra www.sbg08.dk.

 

Med venlig hilsen
Helle Krogh Basse
Vibeke Pedersen