Rammeaftale om åremålsansættelse på RLTN's område

28. november 2007

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 976.24
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
27. november 2007

 

Vedr.: Rammeaftale om åremålsansættelse på RLTN's område

Vedlagt underskrevet Rammeaftale om åremålsansættelse på RLTN's område med ændringer, der blev aftalt ved OK-05. Aftalen træder i kraft den 1. april 2005.

Ved OK-05 blev der aftalt bedre vilkår for de åremålsansatte, idet åremålstillægget blev gjort pensionsgivende og idet der skal optages drøftelser med den ansatte i tilknytning til åremålets udløb.

Derudover er bestemmelserne vedrørende åremålsansættelse af tjenestemænd i folkeskolen - "Den lukkede gruppe" - blevet samlet i et særskilt kapitel.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Lars Daugaard