Aftaler om deltidsansattes adgang til et højere timetal

7. december 2007

Organisationsudsendelse 
Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1113.80
HW/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
7. december 2007

 

Vedr.: Aftaler om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Vedlagt fremsendes i underskrevet stand aftaler om deltidsansattes adgang til et højere timetal på henholdsvis KL's og RLTN's områder.  

Der henvises i øvrigt til KTO's skrivelse til medlemsorganisationerne af 8. oktober 2007, hvor indholdet i aftalerne blev nærmere beskrevet.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Würtzenfeld