Aktuelle sager nr. 7/2007

20. december 2007

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

JH/jb

19. december 2007

 

 

Vedr.: Aktuelle sager nr. 7/2007

Vedlagt fremsendes til orientering oplistning af aktuelle sager nr. 7/2007, pr. 7. december 2007.

Ved udsendelse af aktuelle sager nr. 6 blev det meddelt, at aktuelle sager ville blive sat i bero på grund af de forestående overenskomstforhandlinger, imidlertid har vi valgt at opdatere aktuelle sager med endnu en udgave.

KTO forventer at næste udgave udarbejdes til det planlagte BS-møde den 26. marts 2008.


Med venlig hilsenJørgen Holst