Bestyrelsens skriftlige beretning 2007

20. december 2007

Organisationsudsendelse 

 

Til
medlemmerne af KTO's
repræsentantskab samt
KTO's medlemsorganisationer m.fl.

Sagsnr.: 938.64
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
20. december 2007

 

 

Vedr.: Bestyrelsens skriftlige beretning 2007

KTO's bestyrelse skal hermed indstille, at bestyrelsens skriftlige beretning, som er vedlagt, godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i umiddelbar tilknytning til repræsentantskabets stillingtagen til forlig, jf. beslutningen på KTO's repræsentantskabsmøde den 2. oktober 2007.


Med venlig hilsen
Jørgen Holst